สมายล์ แกลลอรี่
เด็นทอลคลินิก

คลินิกทันตกรรมที่พร้อมด้วยทันตแพทย์เฉพาะทางหลากหลายสาขามั่นใจได้ทุกการรักษา เน้นการสื่อสารเพื่อให้ผู้รับการรักษาเข้าใจ และวางแผนการรักษาร่วมกัน โดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอลที่มีความทันสมัย ได้มาตรฐาน บุคลากรทุกคนบริการด้วยใจ ดุจท่านคือครอบครัวของเรา

ที่ Smile Gallery

เรามีทีมแพทย์เฉพาะทาง กว่า 20 ท่าน ทำงานตรงสายเท่านั้น

เพื่อส่งมอบงาน…. บลา บลา บลา

Our Services

บริการของเราทั้งหมด จากทีมแพทย์เฉพาะทางแต่ละสาย

ทันกรรมจัดฟัน

มีถึง 3 รูปแบบ
ราคาเริ่มต้น 42,000 บาท

จัดฟันใสแบบถอดได้
Invisalign

ราคาเริ่มต้น 85,000 บาท

ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม
Veneer Teeth

ราคาเริ่มต้น 5,000 บาท

ฟันเทียมชนิดถอดได้

ราคาเริ่มต้น 2,000 บาท

ฟันเทียม

ราคาเริ่มต้น 2,400 บาท

รักษารากฟัน

ราคาเริ่มต้น 3,500 บาท

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ราคาเริ่มต้น 400 บาท

ถอนฟัน ผ่าฟันคุด

ราคาเริ่มต้น 1,000 บาท

Promotion ของเรา

ผู้มีสิทธิประกันสังคม ไม่ต้องสำรองจ่าย

ในอัตรา 900 บาท ต่อปี

ทีมแพทย์เฉพาะทาง

ทีมแพทย์เฉพาะทาง

Contact

ติดต่อสอบถาม
และนัดหมาย

Contact@company.com