คำถามที่พบบ่อย

อยากจัดฟันที่สมายล์แกลลอรี่มี ขั้นตอนอย่างไรบ้าง ?
 • ขั้นแรกมาพบ( ทันตแพทย์จัดฟันเฉพาะทาง) เพื่อทำการตรวจ และวางแผนการรักษาเบื้องต้นก่อน
 • เมื่อทราบแผนการรักษาแล้ว หากคนไข้ตัดสินใจทำการรั กษาเลยจะมีการเก็บข้อมูลเพื่ อใช้วางแผนรักษาที่แน่นอน โดยมีการถ่ายรูปใบหน้าและถ่ายรู ปในช่องปาก, พิมพ์ปากทำแบบหล่อฟัน, x-ray ในและนอกช่องปาก
 • ค่ารักษาจัดฟันเป็นแบบโดยทยอยจ่าย ซึ่ง ทันตแพทย์จัดฟันเฉพาะทาง จะประเมินความยากง่าย ค่าใช้จ่ายและระยะเวลาที่จัดฟันในวันที่ตรวจ การจัดฟันเป็นการรักษาต่อเนื่องต้องมาหาหมอทุกเดือน จึงแบ่งชำระรายเดือนตามที่ แสดงในโปรโมชั่น

คลินิกสมายล์แกลลอรี่รับจัดฟันเคสย้ายหรือไม่ ?
 • กรณีย้ายที่อยู่ ย้ายจังหวัด เปลี่ยนสถานที่เรียน หรือสถานที่ทำงาน คนไข้สามารถมาจัดฟันที่  คลินิกสมายล์แกลลอรี่  ได้
  โดยค่าใช้จ่ายในการจัดฟันต่อจนเสร็จเรียบร้อย จะพิจารณาตาม ความยาก-ง่าย และปริมาณของงานที่เหลือ ซึ่งจะทราบรายละเอียดในส่วนนี้ ได้หลังจากคนไข้นัดเข้ามาพบ ทันตแพทย์จัดฟัน   เพื่อตรวจประเมิน  เมื่อทราบค่าใช้จ่ายและแผนการรักษาแล้ว คนไข้จะได้กลับไปตัดสินใจอีกครั้ง
 • การใช้เครื่องมือชุดเดิมจัดต่อไปได้เลย หรือต้องถอดเครื่องมือเก่าออก แล้วติดเครื่องมือชุดใหม่ กรณีนี้ต้องเข้ามาให้ ทันตแพทย์จัดฟัน  ดูก่อนเนื่องจากการจัดฟันของทันตแพทย์แต่ละท่านอาจมีรายละเอียดที่ไม่ เหมือนกัน และคนไข้ควรนำข้อมูลก่อนจัดฟั นจากคลินิกเดิมมาด้วย (ใบส่งตัว, model, film x-ray) ทันตแพทย์จัดฟันจะได้ทราบว่าจั ดฟันระบบใดและมีการเปลี่ ยนแปลงไปอย่างไรบ้างแล้ว

ค่าเตรียมช่องปากก่อนจัดฟันรวมอยู่ในแพคเกจจัดฟันหรือไม่ ?
 • ค่าเตรียมช่องปากไม่รวมกับค่ารักษาจัดฟัน ซึ่งคนไข้จะทราบค่าเตรียมช่องปาก เมื่อได้ตรวจแล้วค่ะเนื่องจากสุขภาพช่องปากแต่ละคนไม่เหมือนกัน

ฟอกสีฟันมีแบบไหนบ้าง ?

ฟอกสีฟัน แบ่งเป็น2ชนิด คือ 
 1. ฟอกสีฟันชนิดทำที่คลินิก
  ฟอกสีฟัน Zoom white speed จากประเทศอเมริกา เป็นชนิดที่ทำที่คลินิกโดยทันตแพทย์ ใช้เครื่องกระตุ้นการแตกตัวของสารฟอกสีฟันลิขสิทธิ์แท้ จากอเมริกา ใช้เวลา 45 นาทีในการฟอกสีฟัน หลังทำจะขาวทันที และขาวนานประมาณ 2 ปี

 2. ฟอกสีฟันชนิดทำที่บ้าน มี 2 ชนิด
  • ฟอกสีฟัน Zoom day white เป็นชนิดทำเองที่บ้านครั้งละ 20 นาที
  • ฟอกสีฟัน Zoom night white เป็นชนิดฟอกเองที่บ้าน ทำครั้งละ 1 ชม.
โดยแต่ละชุดจะมี ถาดสวมฟอกสีฟันบน-ล่าง น้ำยาฟอก 3 หลอดต่อ 1 เซต

 
ใส่ฟันปลอมด้านหน้าอยู่ สามารถจัดฟันได้หรือไม่ ?
 • ใส่ฟันปลอมด้านหน้าก็สามารถจั ดฟันได้โดยในระหว่างที่กำลังจั ดฟันอยู่ ทันตแพทย์จัดฟันจะแต่งฟันปลอมติ ดไว้กับเครื่องมือจัดฟันให้ด้ วย 
  และ เมื่อจัดฟันทุกซี่ในช่องปากให้ เรียงตัวสวยงามเข้าที่เรียบร้ อยแล้ว หลังจากถอดเครื่องมือจัดฟันออก คนไข้จำเป็นต้องทำฟันปลอมชุ ดใหม่ โดยจะทำเป็นฟันปลอมแบบถอดได้ หรือแบบติดแน่นก็ได้

เพราะเหตุใดจึงต้องรักษารากฟันที่เป็นฟันน้ำนมด้วย ?
 • เหตุเพราะฟันน้ำนมมีหน้าที่เป็นตัวจัดช่องว่างของฟันตามธรรมชาติเพื่อรอเวลาที่ฟันแท้จะงอกขึ้น หากถอนฟันน้ำนมก่อนที่จะถึงเวลาอันควรจะทำให้ช่องว่างของฟันบริเวณโดยรอบลดน้อยลง นำมาซึ่งการจัดเรียงฟันที่ผิดแบบ ตอนท้ายจำเป็นจะต้องแก้ไขโดยการจัดฟัน ฉะนั้นถ้าหากหมอฟันประเมินแล้วว่า จะต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าที่ ฟันถาวรจะขึ้นมาแทนที่ฟันน้ำนม หมอฟันอาจแนะนำให้รักษารากฟันน้ำนมได้

การรักษาคลองรากฟันคืออะไร ?

 • การรักษาและซ่อมแซมฟันที่ผุลึ กถึงโพรงประสาทฟัน ทำให้เนื้อเยื่อข้างในอั กเสบและติดเชื้อให้หายอักเสบอั นเป็นสาเหตุของอาการปวดฟัน จึงเป็นทางเลือกที่ทำให้คนไข้ ไม่ต้องถอนฟัน
 
ปวดฟันแต่ไม่รักษาคลองรากฟันได้หรือไม่ ?
ถ้าฟันผุถึงโพรงประสาทฟันแล้วการอุดฟันจะไม่ช่วยแก้ไขการอักเสบได้ เนื่องจากเชื้อโรคก็ยังอยู่ในฟั นรอวันแสดงอาการออกมา การทำให้ฟันหายปวดมีอยู่ 2 วิธี คือ
 1. รักษารากฟัน โดยเอาเนื้อเยื่อที่มีการอั กเสบในตัวฟันออก แล้วทำการรักษารากฟัน แล้วใส่ครอบฟัน
 2. ถอนฟัน แล้วใส่ฟันปลอม 
 
ขั้นตอนการรักษารักษาคลองรากฟันมีอะไรบ้าง ?
การรักษามีขั้นตอนดังนี้
 1. กรอฟัน เปิดทางเข้าสู่  คลองรากฟัน  
 2. กำจัดเชื้อโรคและเนื้อฟันที่อั กเสบออกแล้วใส่ยาฆ่าเชื้อ
 3. เมื่อ ทำความสะอาดคลองรากฟัน  เรียบร้อยแล้ว ทันตแพทย์จึงทำการอุดคลองรากฟัน
 4. บูรณะตัวฟันด้วยการใส่เดือยฟันและอุดฟัน
 5. บูรณะตัวฟันด้วยการทำครอบฟัน
Powered by MakeWebEasy.com