อัตราค่าบริการงานจัดฟัน

อัตราค่าบริการการรักษาจัดฟัน

ค่ารักษา (บาท)

การเก็บข้อมูลก่อนจัดฟัน 3 ขั้นตอน 

1.เก็บข้อมูล พิมพ์ปาก ถ่ายรูป1,000
2.เช็คฟันผุด้านประชิด 2ฟิล์ม400
3.เอกซเรย์จัดฟันฟิล์มใหญ่ 2ฟิล์ม1,000 

 

เครื่องมือติดแน่น ชนิดโลหะ

2 ปี

แบ่งการชำระรายเดือน แบบที่1 ระยะ 2 ปีรวม 43,600

ครั้งที่ 1 - ครั้งที่ 2      (ครั้งละ)5,000
ครั้งที่ 3 - ครั้งที่  6     (ครั้งละ)3,000
ปรับเครื่องมือทุกเดือน   (ครั้งละ)1,200 
  

แบ่งการชำระรายเดือน แบบที่2 ระยะ 2ปี รวม 43,000

ครั้งที่ 1 - ครั้งที่ 2      (ครั้งละ)7,500
ครั้งที่ 3 - ครั้งที่  4     (ครั้งละ)2,000
ปรับเครื่องมือทุกเดือน   (ครั้งละ)1,200

 

อัตราค่าบริการการรักษาจัดฟันชนิดเซรามิกใส

ค่ารักษา (บาท)

เครื่องมือติดแน่น ชนิดเซรามิกใส
(ไม่รวมค่าพิมพ์ปากทำ retainer) 
แบ่งการชำระ ดังนี้   
2ปี รวม 65,000
 
 
 
ครั้งที่ 1 - ครั้งที่ 2 (ครั้งละ)10,000
ครั้งที่ 3- ครั้งที่ 5  (ครั้งละ)5,000
ปรับเครื่องมือทุกเดือน  (ครั้งละ)1,500
ค่าติด bracket ที่หลุด (ตัวละ)1,000

 

Powered by MakeWebEasy.com