จัดฟันใสแบบถอดได้

จัดฟันใสแบบถอดได้

ประเภทของจัดฟันแบบใส invisalign


การจัดฟันแบบใส invisalign แบ่งได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ 
  1. Invisalign Express ใช้ในกรณีผู้มีฟันซ้อนเกน้อย ใข้เครื่องมือไม่เกิน 7 ชิ้น, 
  2. Invisalign Lite ใช้เครื่องมือ ตั้งแต่ 7-14 ชิ้น
  3. Invisalign Full  (Moderate) และ Invisalign Full  (Comprehensive) ใช้ในกรณีมีฟันซ้อนเก หรือมีความผิดปกติของการสบฟันมาก ใช้เครื่องมือ ตั้งแต่ 15 ชิ้น เป็นต้นไป 

ข้อดีของการจัดฟันแบบใส invisalign
  1. มีความมั่นใจในรอยยิ้มมากขึ้นเพราะไม่สามารถมองเห็นเครื่องมือได้ เหมาะกับผู้ที่ต้องการความน่าเชื่อถือขณะทำงาน เช่น แพทย์ ทนาย นายหน้า อาจารย์ แอร์โฮสเตส หรือผู้ที่ทำงานด้านความงาม เป็นต้น
  2. ฟันเรียงตัวดีขึ้นและมีการบดเคี้ยวอาหารที่ดีขึ้น
  3. ทำความสะอาดฟันได้ตามปกติ สามารถถอดออกเพื่อล้าง เพราะไม่มีลวดและเครื่องมือติดฟันในช่องปาก
  4. ง่ายต่อการถอดและใส่ ให้ความรู้สึกรำคาญน้อยกว่าการจัดฟันทั่วไป  

ขั้นตอนการจัดฟัน,  ขั้นตอนการ จัดฟันแบบใส invisalign 
  • การให้คำปรึกษาจัดฟันเบื้องต้น จะทำการประเมินตรวจฟันเบื้องต้น โดยการทำ Invisalign จะมีการพิมพ์ปากด้วยซิลิโคนเพื่อความชัดเจนของขอบฟันและตัวฟันรวมทั้งยังต้องถ่ายรูป เอ็กซเรย์ เพื่อเก็บข้อมูลส่งไปให้ทางแลป ที่สหรัฐอเมริกา ออกแบบและวางแผนการรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ แล้วส่งกลับมาให้ทันตแพทย์จัดฟัน invisalign ดู เสนอแนะ และแก้ไขแผนการรักษาในบางกรณี 

  • ขั้นตอนยืนยันแผนการรักษา จัดฟันแบบใส invisalign, หลังจากส่งข้อมูลไป ทางบริษัท invisalign ทางบริษัท invisalign จะส่งแผนการรักษาทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นการจัดฟัน ในรูปแบบภาพ 3 มิติ ก่อนและหลังการรักษา เพื่อให้ทางผู้เข้ารับบริการตรวจสอบ และยืนยันก่อนที่จะมีการผลิตชิ้นงาน invisalign ออกมา

  • การรับและใส่งานจัดฟัน invisalign ชิ้นงาน invisalign จะถูกส่งกลับมาหลังจากการยืนยันแผนการรักษาแล้ว ผู้รับการรักษาจะต้องใส่ชิ้นงานตลอดเวลา (ประมาณ 22 ชั่วโมง) ยกเว้นเวลารับประทานอาหาร และแปรงฟัน ผู้รับบริการต้องมาพบทันตแพทย์เพื่อติดตามผลการรักษาในการ จัดฟันแบบใส invisalign ทุก 2-3 เดือน และทางทันตแพทย์จะให้ชิ้นงาน invisalign แก่ผู้มารับบริการจนเสร็จสิ้นการรักษา ในบางกรณีที่การรัษาไม่ซับซ้อน 

Powered by MakeWebEasy.com